V ponedeljek, 16. novembra, bo začasno zaustavljen javni mestni potniški promet, nujno varstvo vrtčevskih otrok bo potekalo v 12 enotah javnih in 6 enotah zasebnih vrtcev, urejanje najnujnejših zadev na MO Maribor samo po predhodni najavi.

Nujno vrtčevsko varstvo od 16. novembra v 12 enotah javnih in 6 enotah zasebnih vrtcev

MO Maribor je tudi od 16. novembra naprej zagotovila delovanje posameznih vrtčevskih enot, v katerih se bo v času ukrepov izvajalo dežurstvo. Varstvo predšolskih otrok bo tako tudi v prihodnjem tednu zagotovljeno po vsej mestni občini, vendar bo namenjeno le družinam, v katerih so, v skladu z odlokom Vlade RS, starši zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Trenutne kapacitete v javnih vrtcih zadostujejo potrebam občanov.

Od 16. novembra naprej bodo delovale naslednje enote javnih vrtcev:

– Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32,

– Vrtec Ivana Glinška Maribor, Gledališka ulica 6,

– Vrtec Jadvige Golež Maribor, Betnavska cesta 100,

– Vrtec Jožice Flander Maribor, Focheva ulica 51,

– Vrtec Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5,

– Vrtec Pobrežje Maribor, Cesta XIV. Divizije 14/a, kjer bo dodatno odprta še enota Najdihojca, Majeričeva ulica 9,

– Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva ulica 22, kjer bo dodatno odprta še enota jasli Poljane, Korčetova ulica 18,

– Vrtec Tezno Maribor, Dogoška cesta 20, kjer bo dodatno odprta še enota Mišmaš, Dogoška cesta 20,

– Vrtec Center za sluh in govor, Vinarska ulica 6.

Prav tako bo odprtih 6 enot zasebnih vrtcev:

– Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, Valvasorjeva ulica 94,

– Zasebni Waldorfski vrtec Mavrična dežela, Wilsonova ulica 18

– Zavod Antona Martina Slomška – Hiša otrok – Vrtec Montessori, Vrbanska cesta 30,

– Zasebni vrtec Želvica, Strossmayerjeva ulica 34a,

– Zasebni zavod vrtec za kreativno varstvo otrok Pika Poka Maribor, Terčeva ulica 21,

– Zasebni zavod otroško veselje, vrtec Copatki, Lackova cesta 39a.

Mestni potniški promet od 16. novembra začasno ne bo deloval

V skladu z odločitvijo Vlade RS javni mestni potniški promet v Mariboru od ponedeljka, 16. novembra, ne bo deloval. Popolna zaustavitev velja za vse mestne avtobusne linije, prav tako pa od omenjenega dne ne bo obratovala krožna kabinska žičnica na Pohorju. Sočasno se bosta zaprli tudi blagajni na Avtobusni postaji v Maribor in spodnji postaji Pohorske vzpenjače. Odločitev o popolni zaustavitvi javnega potniškega prometa, ki bo predvidoma trajala dva tedna, je Vlada RS sprejela z namenom zajezitve širjenja koronavirusa.

V času, ko mariborski mestni avtobusi, mini vozilo Maister in krožna kabinska žičnica na Pohorju ne bodo vozili, potnike naprošamo za razumevanje.

Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe nista dovoljena, izjema so vrhunski in poklicni športniki

Za posameznike, ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva je na prostem oz. na odprtih javnih krajih v občini prebivališča dovoljeno izvajanje športno rekreativnih dejavnosti, če je pri tem mogoče ves čas zagotavljati ustrezno varnostno razdaljo do drugih (3 metre).

Prav tako so dovoljena tekmovanja v najvišjem kakovostnem nivoju brez prisotnosti gledalcev.

Mariborske tržnice bodo odprte po veljavnem urniku

Mariborske tržnice bodo v obdobju veljavnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom obratovale po veljavnem urniku, tudi v nedeljo.

Tržnice so dobro založene in ponujajo velik izbor lokalno pridelane zdrave hrane.

Za tržnice velja, da ostajajo odprte tudi vnaprej, bodo pa poostreni varnostni ukrepi na odprtem delu tržnic, kjer se bo zagotavljalo 10m2 na posamezno stranko. To je nov ukrep, ki ga bodo na tržnicah pričeli izvajati prihodnji teden.

Kupce prosimo, da svoje nakupe planirajo tudi ob sredah, petkih in nedeljah, da v soboto na tržnici ne bo prevelikega števila ljudi. Prav tako jih prosimo, da se na tržnici ne zadržujejo in nakup opravijo kar se da hitro in s tem omogočijo nakup vsem zainteresiranim kupcem.

Vse Mariborčane vabimo, da podpirajo lokalne pridelovalce in kupujejo na mariborskih tržnicah na vsek lokacijah: Osrednja tržnica, Tržnica Tabor, Tržnica Tezno, Tržnica Pobrežje in Mala tržnica na Dominkuševem trgu.

Javne sanitarije ostajajo odprte

Javne sanitarije v mestu ostajajo odprte po običajnem odpiralnem času. Tudi v javnih sanitarijah bomo omejili sočasno uporabo sanitarij na enega uporabnika v celotnem sanitarnem prostoru.

Akvarij – terarij ostaja zaprt za obiskovalce

Zbirni centri bodo obratovali po običajnem delovnem času

Zbirni centri bodo obratovali po običajnem delovnem času, z upoštevanjem vseh že doslej uveljavljenih zaščitnih ukrepov.

V zbirnem centru se lahko zadržujejo hkrati največ 3 stranke.

Vse občane prosimo, da v zbirnem centru dosledno spoštujejo predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe in obvezno uporabljajo zaščitno masko ter vzdržujejo predpisano varnostno razdaljo.

Da bo odlaganje odpadkov čim lažje in hitrejše vse uporabnike zbirnih centrov prosimo, da odpadke ustrezno pripravijo in razvrstijo že doma, ob obisku v zbirnem centru dosledno upoštevajo navodila zaposlenih in varno zapustijo center ter se po nepotrebnem ne zadržujejo na območju zbirnega centra. Prav tako velja, da občani lahko obiščejo zbirni center le zdravi.

Redni odvoz odpadkov bo potekal nemoteno

Redni odvoz odpadkov bo potekal nemoteno, v skladu s koledarji odvozov.

Zbir koristnih informacij za občane

  • Občani, ki potrebujejo informacije ali pomoč s področja zaščite in reševanja, lahko v poslovnem času MO Maribor pokličejo na telefonsko številko: 02 2201 428 ali pišejo na civilna.zascita@maribor.si. Navedeni kontaktni kanali so namenjeni predvsem občanom, ki so v samoizolaciji ali karanteni in imajo težave pri zagotavljanju osnovnih življenjskih pogojev.
  • Mestna občina Maribor je sklenila dogovor z dvema trgovskima podjetjema, ki bosta občanom, ki so v samoizolaciji ali karanteni, na dom dostavljali osnovne prehranske in higienske izdelke. Naročila bosta trgovini sprejemali na naslednjih kontaktih:

– Samopostrežna trgovina Griček: 02 47 30 534 in trgovina.gricek@gmail.com;

– VBM Korenček: 02 48 00 620 in korencek.dostava@gmail.com

  • V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor strokovnjaki v času epidemije COVID-19 v primeru čustvene stiske izvajajo psihološke razbremenilne pogovore preko telefona. Dosegljivi so od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro na telefonski številki: 070 754 343 ali preko elektronskih naslovov: dea.gojcic@zd-mb.si, sara.dajcman@zd-mb.si, bozo.lalic@zd-mb.si in maja.bizjak@zd-mb.si.
  • MO Maribor je v času uradnih ur dosegljiva le za najnujnejše primere po predhodnem naročilu na mestna.obcina@maribor.si ali po telefonu 02 2201 000