Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti (ZDSMA)

Mestna občina Maribor se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani www.covid19.maribor.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.covid19.maribor.si.

Stopnja skladnosti

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

  1. Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:
  2. Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.
  3. Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.
  4. Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena aprila 2023.
Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.
Izjava je bila nazadnje pregledana 18. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov dostopnost@maribor.si .
Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.
Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.


Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si


https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/