UKREPI V MARIBORU

Podrobno o ukrepih v Mariboru

6. 4. 2020: Sprejem Odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19

Mestni svetniki so na 10. dopisni seji Mestnega sveta MO Maribor sprejeli Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19. Namen tega »interventnega odloka« je zagotovitev pomoči občanom, gospodarstvu in javnemu zavodu Športni objekti Maribor.

MO Maribor bo tako na področjih, kjer državna pomoč ni zagotovljena ali zadostna, zagotovila dodatno pomoč za blažitev posledic epidemije Covid-19. S sprejetjem odloka se uporabnike parkirnih mest v lasti MO Maribor oprosti plačila parkirnin za čas trajanja epidemije. Odlok ureja tudi oprostitev plačil najemnin poslovnih prostorov v lasti MO Maribor in plačil nadomestil za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) za tiste najemnike oz. uporabnike, ki jih je prizadel vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

S sprejetjem »interventnega odloka« je zagotovljena pravna podlaga za izplačilo finančne pomoči javnemu zavodu Športni objekti Maribor (ŠOM) iz proračuna MO Maribor. ŠOM se zaradi nedelovanja športnih društev v času epidemije sooča z večjim izpadom prihodkov. Sredstva iz proračuna MO Maribor bodo namenjena pokrivanju stroškov dela in drugih nujnih stroškov tega javnega zavoda.

6. 4. 2020: Mestna občina Maribor bo izkoristila zakonsko možnost (ZDavP-2) za odlog posredovanja podatkov za odmero NUSZ

Zaradi epidemije COVID-19 in nujnih državnih in občinskih ukrepov, ki so potrebni za zajezitev epidemije, so številna podjetja na območju Mestne občine Maribor zašla v likvidnostne težave. Mestna občina Maribor je zato sprejela ukrepe, s katerimi bo razbremenila podjetja in s tem pripomogla k izboljšanju likvidnostne situacije podjetij in s tem ohranjanju delovnih mest.

Mestna občina Maribor bo zato izkoristila zakonsko možnost (ZDavP-2) in Finančni upravi RS podatkov za odmero NUSZ ne bo posredovala do 31. 3. 2020, ampak bodo podatki posredovani šele 30.6. 2020. S tem ukrepom bo Mestna občina Maribor zagotovila, da bo podjetjem in drugim lastnikom nepremičnin, NUSZ odmerjen s tro-mesečnim zamikom. Navedeno bo izboljšalo likvidnostno situacijo podjetij. Podjetja, ki so do zdaj plačevala akontacijo NUZS, plačevanje akontacije prilagodijo svoji zmožnosti oz. je ne plačujejo, saj to ni več zakonska obveza.

Navedeni ukrep je skladen s pravili EU o državnih pomočeh. Ukrep ni selektiven, namenjen samo posameznemu podjetju, ampak vsem.

 

19. 3. 2020: Ukrep JZZ Lekarne Maribor in apel Lekarniški zbornici Slovenije

Na poziv župana Mestne občine Maribor Saše Arsenoviča se JZZ Lekarne Maribor v času sprejemanja hitrih ukrepov proti širjenju virusu COVID-19 pridružuje naporom za prebroditev te krize tudi na način, da se odpoveduje zaslužku pri prodaji zdravil, ki lajšajo simptome te bolezni. V ta namen bodo z jutrišnjim dnem – 20. 3. 2020 – v vseh lekarniških enotah JZZ Lekarn Maribor veljale nove nižje cene za naslednje izdelke: 

 • Lekadol 500 mg pakiranje 20 tablet iz 3,40 eur po škatlici na 2,40 eur
 • Lekadol filmsko obložene tablete 500 mg, pakiranje 18 tablet iz 5,86 eur na 4,49 eur
 • Lekadol filmsko obložene tablete 500 mg, pakiranje 30 tablet iz 9,29 eur na 6,99 eur

Govorimo torej o povprečno 25% nižjih cenah omenjenih zdravil, oz. 30% nižji ceni pri najbolj prodajanemu.

Ukrep gre v smeri zagotavljanja dostopnosti zdravil vsem in ne za delanje zalog, saj se bodo morale količine nakupa zdravila sicer omejiti.

Župan MOM hkrati apelira na Lekarniško zbornico Slovenije, da JZZ Lekarne Maribor sledijo vse lekarniške enote po Sloveniji.

18. 3. 2020: Sprejem Odredbe o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Župan MO Maribor je sprejel Odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Mestni občini Maribor, ki je začela veljati 19. marca 2020.

S sprejetjem tega akta je MO Maribor na svojem območju zagotovila izvajanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje o številu potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru, z dne 17.3.2020.

Izvajajoč ta priporočila, odredba Mestne občine Maribor določa:

 • lastnik oziroma uporabnik trgovine mora za zaposlene v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila …);
 • glede na kvadraturo trgovine je lahko v poslovnem prostoru trgovine prisotna ena stranka na 20 m2 površine (pomožni prostori, kot so skladišča, sanitarije, garderobe in podobni v to niso všteti);
 • lastnik trgovine mora strankam zagotoviti posamičen vstop v poslovni prostor trgovine, tako da največje število strank v trgovini ne preseže prej navedenega;
 • lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v trgovino podučiti o uporabi razpoložljivih  zaščitnih sredstev (rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih zagotavlja strankam;
 • lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, da stranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi, in da zanj nakup opravijo zaposleni v trgovini. Stranki se kupljeno izroči zunaj;
 • razdalja med strankami pred blagajno mora biti vsaj dva metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine;
 • da zagotovi pretočnost strank na blagajni, mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni, tako da je med strankami zagotovljena prej navedena razdalja;
 • lastnik trgovine mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine in zagotoviti organizacijo dela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni zunaj delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami, ter
 • lastnik trgovine mora na vidno mesto na vhodu v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o najvišjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine, ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.

Nadzor nad izvajanjem odredbe opravljajo pristojne službe mestne uprave.

16. 3. 2020: Brezplačno parkiranje in mesta, namenjena zdravstvenim delavcem

Zaradi nedelovanja mestnega javnega prometa je MOM začasno ukinila plačevanje parkiranja na občinskih parkiriščih, tako v beli coni kot na parkiriščih za zapornico. Ob tem smo posebej za zaposlene v UKC Maribor in Zdravstvenem domu Mariboru zagotovili večje število parkirnih mest (v bližini kliničnega centra in zdravstvenega doma v Sodni ulici), namenjenih samo njim. Voznike prosimo, da upoštevajo signalizacijo na parkiriščih in tisti, ki niso zaposleni v eni od obeh zdravstvenih institucij, ne zasedajo parkirišč, namenjenih njim. Upoštevanje signalizacije bodo preverjali medobčinski redarji.

15. 3. 2020: Od nedelje v Mariboru ustavljen avtobusni mestni promet

Z namenom zajezitve širjena okužbe s koronavirusom sta Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom v nedeljo, 15. marca, zjutraj sprejela odločitev o popolni ustavitvi mestnega potniškega prometa. Tako mariborski mestni avtobusi na vseh linijah od nedelje, 15. decembra, od 9. ure ne vozijo več. Zaprte so tudi blagajna in informacije na glavni avtobusni postaji v Mariboru, v Mlinski ulici.

Ukrep popolne ustavitve mestnega avtobusnega prometa in zaprtja Avtobusne postaje Maribor bo veljal do nadaljnjega. Potnikom se zahvaljujemo za razumevanje, o vseh nadaljnjih spremembah pa jih bomo seveda sproti obveščali.  

15. 3. 2020: Zaprtje gostinskih lokalov in oprostitev plačila uporabe vrtov

MO Maribor najemnikom lokalov v občinski lasti, ki so morali zaradi županove odredbe o zaprtju lokalov (z dne 15. marec) in vladnega odloka, veljavnega od 16. marca, ustaviti obratovanje, ne bo obračunala najemnine za marec. Hkrati bomo gostince, ki bodo izpad prometa gotovo močno občutili, za ta mesec oprostili plačila uporabe gostinskih vrtov.

13. 3. 2020: Mestna občina Maribor zaradi varnosti ne bo organizirala skupinskega nujnega varstva

V vodstvu Mestne občine Maribor smo s Skupnostjo vrtcev Maribor in Civilno zaščito Maribor temeljito proučili predloge Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede možnosti organizacije nujnega varstva predšolskih otrok, katerih starši bodo morali kljub ukrepom v povezavi z epidemijo okužb z novim koronavirusom opravljati svoje delo.

Upoštevajoč epidemiološke razmere, to, da imamo v našem okolju že potrjene okužbe, in s strani ministrstva predlagani način izvedbe nujnega varstva ter velikost predšolske populacije v Mestni občini Maribor, smo morali ugotoviti, da v naši občini ne bomo mogli organizirati nujnega varstva v predlagani obliki.

Ocenili smo, da bi z združevanjem otrok na istem mestu v času epidemije zelo težko uspešno izvajali vse zaščitne ukrepe in priporočila zdravstvene stroke, s tem pa bi izničili prizadevanja naše države in mesta Maribor za zajezitev širjenja okužbe Covid-19.

Od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica bodo, kot vemo, vsi vrtci in osnovne šole zaprti. Iskreno upamo, da bodo lahko tudi družine, katerih eden ali oba starša opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah, uredile kvalitetno varstvo svojih otrok. Tudi Mestna občina Maribor si bo v naslednjih dneh prizadevala oblikovati rešitev v obliki zagotovitve možnosti kvalitetnega individualnega varstva na domu.

12. 3. 2020: Na Mestni občini Maribor deluje Skupina za ukrepe proti Covid-19

V četrtek, 12. marca, je župan Saša Arsenovič na Mestni občini Maribor imenoval tudi deset-člansko delovno skupino, ki na nivoju kabineta župana in mestne uprave pripravlja, usklajuje in javnost obvešča o ukrepih za obvladovanje širjenja okužbe.

11. 3. 2020: Župan je imenoval Svet za obvladovanje širjenja Covid-19

V sredo, 11. marca, je župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič imenoval Svet za obvladovanje širjenja Covid-19 Mestne občine Maribor. V svetu so predstavniki vseh pristojnih služb – Nacionalnega inštituta za javno zdravje, enote Maribor, UKC Maribor, ZD Maribor, Civilne zaščite, Gasilske brigade Maribor, Upravne enote Maribor, Policijske uprave Maribor, Slovenske vojske, Območnega združenja Rdečega križa Maribor, strokovnih služb MOM ter območne obrtno-podjetniške zbornice in Štajerske gospodarske zbornice.  

Svet se sestaja po potrebi, ves čas pa si izmenjuje informacije o aktualnih razmerah ter se usklajuje ob ukrepih.

Pomagajmo si

Med nami so ljudje, ki potrebujejo pomoč in tisti, ki jo lahko nudimo.

Bodimo solidarni in si pomagajmo!

Želim pomagatiPotrebujem pomoč