Ker se v času povečane nevarnosti covida povečujejo tudi stiske ljudi ter nasilje, v centrih za socialno delo nudijo psihosocialno pomoč, pomoč žrtvam nasilja in druge oblike socialne pomoči.

Pokličete lahko na številki centrov za socialno delo:

02 250 66 49 (Enota Center)

02 250 65 98 (Enota Tezno)

Telefonski številki sta aktivni v poslovnem času Centra za socialno delo Maribor.