Dne 19. oktobra je Samo Robič, poveljnik CZ MO Maribor, na osnovi razglašene epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh (COVID -19) ter aktiviranega Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh, izdal Sklep o aktiviranju sil in sredstev zaščite in reševanja v MO Maribor.

Aktivirajo se naslednje sile:

1.Štab Civilne zaščite Mestne občine Maribor v operativni sestavi.

2. Vse sile, pripadniki Civilne zaščite in pogodbeniki, ki se vodijo kot reševalne enote MO Maribor.

3. Za strokovno podporo štabu Civilne zaščite se dodatno vpokličejo:

  • predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Zoran Simonovič,
  • predstavnik Območnega združenja Rdečega križa Maribor, g. Metod Dolinšek,
  • predstavnik nadškofije Karitas Maribor, g. Darko Bračun,
  • predstavnik Medobčinskega inšpektorata, ga. Nina Mikl,
  • predstavnik Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, g. Janez Lencl,
  • predstavnik Policije, Policijska postaja Maribor I, g. Matej Harb,
  • načelnik Upravne enote Maribor, g. Srečko Džurov,
  • predstavnik Centra za socialno delo, ga. Marjana Bravc,
  • predstavnica Humanitarne komisije, ga. Alenka Iskra.

4. Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Maribor se aktivira za opravljanje nalog v zvezi razglašeno epidemijo in podporo občinskemu štabu Civilne zaščite, kot služba za podporo štabu CZ MO Maribor, s svojimi ekipami.

5. Za potrebe humanitarne oskrbe občanov MO Maribor z najnujnejšimi potrebščinami, kot so oskrba s prehrano, higienskimi pripomočki, nujnimi zdravili in drugimi morebitnimi potrebami, se aktivira in pooblasti Humanitarno komisijo MO Maribor.

6. Aktivirane sile za zaščito in reševanje MO maribor, katere izvajajo naloge, dnevno poročajo o svojih aktivnostih do 14. ure na naslov: civilna.zascita@maribor.si.

Ukrepi in naloge zaščite in reševanja enot bodo potekali ob upoštevanju preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19 ter skladno s pravili stroke.