Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) se od svojega nastanka ukvarja z organiziranjem najrazličnejših aktivnosti, ki bi pripomogle h grajenju družbe, ki bo v celoti presegla ovire zaradi dimenzij spola, in s tem nudila enake možnosti, priložnosti in pravice vsem. Trenutno IPES pod okriljem in s finančno podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije preko Evropskega socialnega sklada, izvaja enoletni projekt Vzpostavitev varnih točk in virtualnih rešitev za opolnomočenje žrtev nasilja, otrok in mladostnikov (Na varnem si). V sklopu projekta so nedavno vzpostavili brezplačno in anonimno psihološko svetovalnico Na varnem si, ki je namenjena blaženju stisk ob epidemiji COVID-19, v tem tednu pa so z obratovanjem pričele tudi varne točke, posebej izbrane lokacije na področju Podravja.

V dneh, ko se v državi spopadamo s posledicami tretjega vala epidemije in ukrepi, ki so nas ponovno privedli do zaprtja med štiri stene, želijo z aktivnostmi projekta Na varnem si, vsem tistim, ki se v svojem domu ne počutijo varno ali pa se bojujejo z duševnimi stiskami, ponuditi možnost izhoda iz situacije in jim sporočiti naj njihova trenutno realnost ne determinira tudi njihove prihodnosti.

Varne točke so posebej izbrane lokacije (poštne poslovalnice, lekarne idr.) na področju Podravja, ki so načeloma dostopne ne glede na epidemiološke ukrepe in druge omejitve ter predstavljajo mesta, kamor se lahko žrtve nasilja obrnejo po pomoč in imajo hkrati možnost umika iz nevarnega okolja doma. Zaposleni na varnih točkah so usposobljeni in opolnomočeni z informacijami, ki so vsem žrtvam nasilja v pomoč in podporo. Varne točke se nahajajo v krajih Maribor, Kamnica, Ptuj, Kidričevo, Starše, Miklavž na Dravskem polju, Slovenska Bistrica, Ormož, Lenart, Šentilj in Ruše, njihove točne lokacije pa so dostopne na spletni strani: https://na-varnem.si/varne-tocke/.

Kot vemo, žrtve nasilja epidemijo preživljajo v (zapovedanem) zaprtju s povzročitelji nasilja in z oteženimi načini iskanja pomoči. Tako nas ne more presenetiti zaskrbljujoč porast pojavnosti nasilja, ki so ga zaznali po vsem svetu, Slovenija pa pri tem ni bila izjema – Policija je poročala, da se je (v primerjavi z letom 2019) že v letu 2020  število prijav nasilja v družini povišalo za 20 %. Prav tako beleži 56 % več ubojev, 33 % več umorov in 20 % več groženj.

Epidemija pa je na poseben način prizadela tudi populacijo mladih, ki je, prav v obdobju izgrajevanja osebne identitete in večjih življenjskih prelomnic, postavljena v stanje oteženega izobraževanja, raziskovanja možnosti in spletanja medosebnih vezi. Posledično med njimi opažamo več apatičnosti ter nemotiviranosti, obremenjenosti, pa tudi več strahu, tesnobe, depresivnosti in drugih neprijetnih občutij. Kot je pokazala raziskava, izvedena na IPES med prvo karanteno (Vzdušje v intimno-partnerskih odnosih in družinah v času karantene in povečane negotovosti, 2020), velika stigmatizacija, ki spremlja doživljanje nasilja in pojav drugih stisk, večini ljudi – po podatkih naše raziskave, je bilo takšnih kar 85 % – preprečuje iskanje pomoči, celo v obliki razbremenilnega pogovora z (naj)bližjimi, še posebej pa pri iskanju pomoči psihologa oziroma strokovnjaka. Vsem to nam kot posameznikom in družbi kot celoti preprečuje, da bi vsi lahko živeli na varnem.

S tem namenom so že pred tedni v okviru projekta vzpostavili brezplačno psihološko svetovalnico Na varnem si, v sklopu katere nudijo različne oblike anonimnega psihosocialnega svetovanja, ki so možna preko klepeta v živo na njihovi spletni strani, preko telefonskega razbremenilnega pogovora in preko elektronske pošte. Ker zaradi ukrepov in posledic epidemije COVID-19 (ponovne omejitve gibanja, krčenja socialnega življenja, izolacije in karantene) prihaja do vsesplošnega poslabšanja telesnega, duševnega in ekonomskega položaja prebivalstva, vse to vodi tudi do povečevanja raznih duševnih stisk, porasta nasilja med štirimi stenami, izgube ali nezmožnosti pridobitve zaposlitve, zmanjšanja učinkovitosti pri učenju ter delu na daljavo in porasta občutij nemoči, negotovosti in tesnobe. Izredne razmere so močno razgrnile že prej obstoječe (družbene) problematike in jih hkrati tudi poglobile, zato je izjemno pomembno da osebam v (duševnih) stiskah in žrtvam nasilja sporočimo, da niso same in da jim lahko pomagamo, da zaživijo Na varnem.

Več informacij:

  • info@ipes-si.org ,
  • Ana Pavlič, programska direktorica IPES: 031 394 248