V času zaprtja države, med 1. in 11. aprilom 2021, bodo v MO Maribor veljale določene spremembe. Zagotovljeno bo nujno varstvo za vrtčevske otroke in osnovnošolce do 3. razreda, mestni avtobusi bodo vozili po počitniškem voznem redu, tržnice in javna otroška igrišča ostajajo odprta, gospodarske javne službe se bodo izvajale nemoteno.

Nujno vrtčevsko varstvo ob predložitvi potrdila delodajalca

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih , ki začne veljati 1. aprila 2021 in velja vključno do 11. aprila 2021, določa, da se nujno varstvo organizira za otroke (in učence do 3. razreda osnovne šole), katerih oba starša (ali eden od staršev, ki je samohranilec) sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi; v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev starša ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši vrtcu (ali osnovni šoli) predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

V osnovnih šolah s prilagojenim programom, v oddelkih prilagojenega in posebnega programa pri osnovnih šolah, domovih za učence ter v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami potekajo pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalnega procesa nemoteno, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje virusa COVID-19.

Vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Izvajanje gospodarskih javnih služb

Gospodarske javne službe na območju MO Maribor v domeni vzdrževanja kritične infrastrukture bodo tudi v času od 1. do vključno 11. aprila 2021 izvajane nemoteno.

  • Obisk pokopališč in sprememba protokola pogrebne slovesnosti

Med 1. in vključno 11. aprilom 2021 se lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ in drugih odlokov pogrebov udeležijo le ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva.

Mrliške vežice bodo zaklenjene, pogrebne slovesnosti pa se bodo izvajale zunaj. Izvaja se lahko le najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba. To pomeni v celoti prisotnost pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih dogodkov (govor, pevci, trobenta idr.).

Do preklica pogrebi niso javni. Naročnik pogreba je tisti, ki obvesti svojce oz. je sklicatelj in organizira zbiranje ljudi.

Zaradi specifične narave dejavnosti veljajo za pogrebno in pokopališko dejavnost posebna priporočila in usmeritve NIJZ.

  • Počitniški vozni red mestnih avtobusov in konec zimske sezone

V mariborskem mestnem potniškem prometu bodo od četrtka, 1. aprila, v skladu z odlokom Vlade RS veljal počitniški vozni red. Tako bo na vseh mestnih avtobusnih linijah ostalo vsaj do 11. aprila, režim po tem pa bo odvisen od nadaljnje odločitve vlade.

Blagajna na Avtobusni postaji (AP) Maribor bo od 1. aprila ob delavnikih poslovala po skrajšanem času med 8. in 17. uro ter ob sobotah med 8. in 13. uro. Ob nedeljah bo blagajna AP Maribor do nadaljnjega zaprta.

Medtem bo na Pohorju danes, 31. marca, ko se izteče veljavnost sezonskih smučarskih vozovnic, zaključena letošnja zimska sezona, saj med 1. in 11. aprilom žičniške naprave po odloku vlade ne bodo smele obratovati. To velja tudi za krožno kabinsko žičnico, ki bo v omenjenem času mirovala, ob tem pa bodo s 1. aprilom zaprti še kolesarski park in pohorske blagajne.

  • Ravnanje z odpadki, otroška igrišča, Akvarij-terarij in Zavetišče za živali in tržnice

Vsi zbirni centri bodo obratovali normalno po predpisanem delovnem času. V času do vključno 11. aprila se ne bodo izvajale čistilne akcije; te bodo prestavljene na kasnejši čas, ko bodo razmere to dovoljevale.

Tržnice bodo v času zaprtja države ob spoštovanju ukrepov tako za vse zaposlene kot tudi branjevce oz. prodajalce delovale nemoteno.

Otroška igrišča bodo v tem času odprta, obiskovalce prosimo, naj ob uporabi spoštujejo vse predpisane ukrepe.

Akvarij-terarij Maribor bo v tem času za zunanje obiskovalce zaprt, prav tako bo zaprto tudi Zavetišče za živali Maribor, kjer pa bo posvojitev živali po predhodni najavi omogočena.

  • Info točke povezanih podjetij v Javni holding Maribor

Informacijske pisarne povezanih podjetij so do nadaljnjega za uporabnike storitev zaprte, zato stranke pozivajo, da se nanje obračajo bodisi po telefonu ali prek elektronske oz. navadne pošte.

Vadba na prostem le na javnih površinah brez upravljavca

Športne površine, s katerimi upravlja Javni zavod Športni objekti Maribor, bodo v času vladnih ukrepov zaprte. Vadba na prostem je dovoljena zgolj na povsem javnih površinah, ki nimajo upravljavcev.

      Koristne informacije za občane

– Občani, ki potrebujejo informacije ali pomoč s področja zaščite in reševanja, lahko v poslovnem času MO Maribor pokličejo na telefonsko številko: 02 2201 428 ali pišejo na civilna.zascita@maribor.si. Navedeni kontaktni kanali so namenjeni predvsem občanom, ki so v samoizolaciji ali karanteni in imajo težave pri zagotavljanju osnovnih življenjskih pogojev.

– MO Maribor ima sklenjen dogovor z dvema trgovskima podjetjema, ki bosta občanom, ki so v samoizolaciji ali karanteni, na dom dostavljali osnovne prehranske in higienske izdelke. Naročila bosta trgovini sprejemali na naslednjih kontaktih:

– Samopostrežna trgovina Griček: 02 47 30 534 in trgovina.gricek@gmail.com;
– VBM Korenček: 02 48 00 620 in korencek.dostava@gmail.com.

– MO Maribor je v času uradnih ur dosegljiva le za najnujnejše primere po predhodnem naročilu na mestna.obcina@maribor.si ali po telefonu 02 2201 000.