Poveljstvo Civilne zaščite Maribor je humanitarnim prostovoljnim društvom, ki delujejo na področju Mestne občine Maribor, poslalo prošnjo za pomoč pri iskanju kadra prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni solidarnostno pomagati v različnih delovnih organizacijah v primeru manka strokovnega kadra.

Če delujete kot humanitarna prostovoljna organizacija, se še vedno lahko prijavite na naslov, ki je naveden v dokumentu.