Mestna občina Maribor na podlagi sprejetega sklepa župana štev. 029-16/2020-88 začasno, od 19. 10. 2020, ko je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, pa do njenega preklica, ne zaračunava najemnine najemnikom poslovnih prostorov in poslovnih stavb, ki jim je zaradi ukrepov države zaradi preprečitve širjenja bolezni COVID-19 onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

Med tem sta začela veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) in Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 200/20), ki določata pogoje za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine v drugem valu epidemije od 19. 10. 2020 dalje.

V skladu z navedenimi predpisi imajo možnost uveljavljanja oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin samo tisti najemniki poslovnih prostorov in poslovnih stavb, ki jim je bilo zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno otežkočeno.

Najemniki, ki ne bodo oddali vloge oz. ki vloge ne bodo oddali pravočasno oz. bodo oddali nepopolne vloge oz. ne bodo izpolnjevali pogojev , bo najemnina zaračunana za nazaj skladno z najemno pogodbo po poteku roka za oddajo vloge.

Mestna občina Maribor je tako na podlagi prej navedenega pravilnika na svoji spletni strani objavila javni poziv najemnikom poslovnih stavb in poslovnih prostorov, za podajo Vloge za oprostitev plačila najemnine za poslovni prostor. Popolno Vlogo je potrebno poslati najkasneje do 30. 04. 2021.

Povezava do obvestila in poziva: Obvestilo in poziv.