Pogrebi

Pogrebov se lahko udeležijo le ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva, ob upoštevanju priporočil NIJZ in drugih odlokov.

V skladu s predpisi o družinah, je ožja družina le zakonec oziroma partner in otroci. Več članov ali ljudi se ne more udeležiti pogreba. Omejitve veljajo od 13.11.2020.Obisk pokopališč in vzdrževanja grobov

Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva.

Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo s katerim se prepreči premoženjska škoda.

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (na primer položnica o plačilu najema groba), in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

V trenutni epidemiološki situaciji je pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno.