Novice

Spremljajte aktualne informacije in pomembne teme v povezavi z virusom.

Kako do izbranega zdravnika

V Mestni občini Maribor se zavedamo težav, s katerimi se srečujejo pacienti pri naročanju in vzpostavitvi kontakta z izbranim zdravnikom, ki so posledica ukrepov za zajezitev širjenja okužb epidemije koronavirusa.

Iz tega razloga so v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor v pomoč pacientom izdelali kratka navodila, kako na najhitrejši in najlažji način vzpostaviti kontakt ter dobiti ustrezno zdravniško obravnavo.

V začetku jeseni se okužba covid-19 med Mariborčani hitro širi

Občane pozivamo, da izvajajo osnovne zaščitne ukrepe, se ne udeležujejo nenujnih dogodkov, podjetja pa, da delo organizirajo tako, da bo možnost prenosa okužbe čim manjša.

Za razliko od pomladi, ko smo imeli v Mestni občini Maribor zelo ugodne trende širjenja okužbe z novim koronavirusom, so v jesenskem obdobju – v drugem valu – razmere že zaskrbljujoče.

Število potrjenih okužb v Mariboru zelo hitro narašča in v zadnjem 14-dnevnem obdobju smo imeli 41 okuženih na 100 tisoč prebivalcev (povprečje v regiji je 32). Konec tedna so se zato sestali poveljnik Civilne zaščite MO Maribor Samo Robič in vodstva pristojnih služb – Univerzitetnega kliničnega centar in Zdravstvenega doma Maribor, Doma Danice Vogrinec in mestne občine -, da bi pregledali situacijo in ocenili njeno resnost ter preverili, ali smo v mestu pripravljeni na ustrezen odziv.

Ocenjujemo, da institucije razmere zaenkrat še dobro obvladujejo, da pa se hitro napredovanje stopne okuženosti med prebivalstvo lahko odrazi v ustavitvi javnega življenja. Tega si nikakor ne želimo, je v izjavi za medije v petek povedal podžupan MO Maribor dr. Samo Peter Medved. Z virusom se moramo naučiti živeti, življenje mora teči naprej, je poudaril. Ne želimo si blokade podjetij, zdravstvenih in šolskih sistemov, do česar utegne priti, če bo veliko ljudi ne le okuženih, ampak tudi v samoizolaciji oziroma karanteni zaradi stika z okuženo osebo.

Skupaj moramo skrbeti, da bo prenosov virusa med ljudmi čim manj. Zato zdravstvena stroka, civilna zaščita in Mestna občina Maribor pozivamo občane, da se ne udeležujejo in ne organizirajo dogodkov, če to ni nujno potrebno, da v delovnih organizacijah ne sklicujejo nenujnih sestankov in delo organizirajo tako, da bo možnosti prenosa okužbe čim manj.

V zadnjih tednih so bili viri večjega števila okužb na našem območju praznovanje rojstnega dneva, fantovščina in obisk nočnega kluba. Za približno polovic okužb pa vira sploh ne moremo več izslediti, poudarja prim. doc. dr. Jerne Završnik, direktor ZD Maribor. Velik del okužb namreč poteka brez simptomov in jih niti ne zaznamo – zato se lahko še uspešneje
širijo.

Zato občane pozivamo, da upoštevajo osnovne, preproste ukrepe, s katerimi lahko zajezimo širjenje okužbe – higiena rok, uporaba zaščitnih mask, vzdrževanje razdalje. Skupaj lahko znova dosežemo, kar nam je tako dobro uspelo v prvem valu – ustavimo širjenje okužbe in kmalu postanemo območje brez korone.

Maribor od danes območje brez okužbe Covid-19

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič z veseljem sporoča, da je Maribor od danes uradno območje brez okužbe Covid-19!

Minilo je 28 dni, ko med prebivalci Maribora ni bilo potrjene nove okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Zadnjo smo ugotovili v četrtek, 30. aprila. Obdobje 28-ih dni predstavlja dvakratno inkubacijsko dobo tega novega virusa. Če v tem času ni novih primerov, to po zdravstveni definiciji pomeni, da je to območje brez okužbe.

Ne glede na to še vedno veljajo vsi ukrepi za zajezitev širjenja okužbe, ki so sprejeti na državni ravni, v prvi vrsti dosledna higiena rok in varnostna razdalja 1,5 metra.

Bravo, Maribor!

Moč besede – mestni plakati, ki bodrijo

Na MO Maribor smo pripravili akcijo – projekt z naslovomMoč besede.Gre za serijo plakatov na javnih plakatnih mestih v Mariboru, ki meščane nagovarjajo z bodrilnimi mislimi.

Mariborske pesnike in ustvarjalce smo pozvali, da nam pošljejo enostavčne misli, s katerimi želimo dvigati moralo in pogum someščanov v teh – za marsikoga – težkih in negotovih časih, v katere nas je pahnila situacija z novim koronavirusom. Mariborčanke in Mariborčane nagovarjajo misli Andreja Brvarja, Erike Vouk, Nine Medved, Jana Šmarčana, Petre Kolmančič, Roka Vilčnika, Andreja H. Štruca, Maje Pihler – Bilbi in Toma Vebra. Plakate je oblikoval grafični oblikovalec Matjaž Wenzel. Akciji so se pridružili tudi v podjetjih Snaga d.o.o., TAM-TAM in Europlakat, ki so omogočila plakatiranje. 

Verjamemo, da bodo občani veseli plakatov z mislimi, ki so namenjene prav njim. V mestu jih bodo plakati pričakali z mesecem majem, ko si obetamo tudi več sprostitvenih ukrepov in posledično več prisotnosti na javnih prostorih. 


Ustanovitev sklada za pomoč in razvoj v MO Maribor

Mestni svet MO Maribor je na 11. dopisni seji sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj v MO Maribor, s katerim se vzpostavlja platforma za organizirano pridobivanje donatorskih sredstev in njihovo pregledno razdeljevanje. Proračunski sklad bo ustanovljen za nedoločen čas in bo predstavljal trajno osnovo za pomoč in spodbujanje razvoja na območju občine.


Prvi namen sklada, ki ne bo pravna oseba, ampak poseben evidenčni račun proračuna MO Maribor, je zagotavljanje humanitarne pomoči prebivalcem Maribora, drugi pa pospeševanje razvoja in izboljšanje pogojev za razvoj gospodarskih, negospodarskih in humanitarnih dejavnosti v MO Maribor. Sredstva sklada se bodo lahko za ta namen razdelila v obliki posojil ali subvencij, razdeljevala pa se bodo v javnih razpisih. Odlok temelji na načelu preglednosti – donatorska sredstva se zbirajo v proračunskem skladu, vodijo se na posebnem evidenčnem računu in razdeljujejo zgolj za namene in pod pogoji danes sprejetega odloka.

MO Maribor skupaj s humanitarnimi organizacijami in socialnimi službami izvaja več socialnih programov za blaženje stisk v situaciji Covid-19

Živeti v razmerah epidemije Covid-19 za mnoge naše someščane pomeni živeti v težkih situacijah, v katerih ne bi zmogli brez pomoči skupnosti. Najbolj se omejitve in ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa dotaknejo starejših, bolnih, socialno šibkih, brezdomcev.

Kolikor je posameznikov, ki v teh razmerah potrebujejo pomoč, so tudi njihove razmere in potrebe po pomoči zelo različne in jih je treba obravnavati posamično. Na Mestni občini Maribor (MOM) smo zato v okviru Civilne zaščite MOM ustanovili humanitarno komisijo, v kateri so predstavniki občine, Rdečega križa, Nadškofijske Karitas Maribor, Centra za socialno delo (CSD) Maribor in Centra za pomoč na domu.

Glavne vsebine, s katerimi se je komisija doslej ukvarjala, so:

Topli obroki

Da ne bi ostali brez toplega obroka, vsak dan dostavimo toplo kosilo ogroženim občanom, ki so v izolaciji zaradi bolezni (na primer po odpustu iz bolnišnice), v samoizolaciji zaradi kroničnih bolezni ali ker sodijo v kritično skupino starejših oziroma ki živijo sami in nimajo sorodnikov, ki bi jim lahko pomagali. Gre za ljudi, ki so upravičeni do obroka v socialni kuhinji, a so slabšega zdravja, in po tem, ko se je ustavil avtobusni promet, ne morejo več priti do socialne kuhinje v Dvořakovi ulici na Taboru, zaprta pa je tudi javna kuhinja Nadškofijske Karitas. Gre za 20 oseb, med temi je tudi 13 starejših, ki so že imeli izkušnjo brezdomstva ali pa jim to grozi.

Skrb za brezdomce

V obeh mariborskih zavetiščih – prvo deluje v okviru CSD, drugo Nadškofijske Karitas – je trenutno 45 brezdomcev. Vhode in izhode iz zavetišč so omejili. Zunaj zavetišč, »na cesti«, je v Mariboru še pet do deset brezdomcev (tako imenovano vidno brezdomstvo). Šest jih je redno obiskovalo kuhinjo in uporabljalo tudi kopalnice zavetišča Karitas, a je oboje v času epidemije zaprto. Od takrat mariborska Karitas tem brezdomcem zagotavlja obroke, ki jih lahko odnesejo s sabo.

Brezdomne osebe so povečini moški, starejši od 50 let, nekateri so slabega zdravja. Po zaprtju javnih sanitarij v mestu in v zavetišču so izgubili tudi dostop do tekoče vode in možnosti umivanja. Mnogi od njih bivajo v zapuščenih zgradbah (t. i. nevidno brezdomstvo), vodo pa si v plastenke natočijo v sanitarijah, če imajo dostop do njih.

Zato smo prejšnji petek, 10. aprila, za mariborske brezdomce odprli javne sanitarije pod Starim mostom (kontejner). Delujejo pod nadzorom strokovnih delavcev ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Ves čas, ko sanitarije obratujejo – od 8. do 10. ure, po potrebi pa tudi popoldne –, so tam aktivisti Društva za pomoč in samopomoč Kralji ulice ter Zavoda Franko, ki skrbijo, da se izvajajo vsi varnostni ukrepi. Z mariborsko Karitas pa smo zagotovili, da se lahko v njihovih prostorih tudi oprhajo in dobijo nova oblačila.

Za primer, da bi se okužil kdo od brezdomcev (in ne bi potreboval hospitalizacije) smo predvideli možnost namestitve oziroma izolacije v objektu v lasti MOM in tudi Nadškofijska Karitas ima pripravljen scenarij ukrepanja, če se v okužba pojavi v zavetišču; okuženo osebo bi lahko izolirali v bivalniku ob zavetišču.

Prehranski in higienski paketi

Poskrbeti moramo tudi za ljudi, ki so zaradi razmer, povezanih z epidemijo, posebej ranljivi, ker so starejši in/ali bolni ter še posebej omejeni v gibanju: starejši od 65 let, ki živijo sami in nimajo svojcev ter so v samoizolaciji oziroma karanteni ter ki ne prejemajo drugih oblik pomoči.

Pripadniki civilne zaščite, sicer uslužbenci MO Maribor, so v tem tednu pripravili 100 prehranskih in 100 higienskih paketov, tako imenovanih Covid paketov, ki jih Rdeči križ in Karitas razdeljujeta občanom iz te ciljne skupine. Gre za enkratno pomoč, vsebina paketov pa naj bi eni osebi zadoščala za približno mesec dni.

V prehranskem paketu, katerega vsebina je vredna okoli 30 evrov, je 25 različnih osnovnih živil (na primer moka, testenine, toast, olje, mleko, konzervirana hrana, krompir, čebula), v higienskem paketu pa nujni higienski pripomočki, kot so milo, zobna pasta, toaletni papir, šampon – v skupni vrednosti okoli 6 evrov.

Stroške materiala smo pokrili iz proračunskih rezerv Mestne občine Maribor.

Objavljen javni razpis za dodelitev finančne pomoči športnim društvom

Urad za šport MO Maribor je danes, 17. aprila 2020, objavil Javni razpis za dodelitev finančne pomoči športnim društvom – izvajalcem Letnega programa športa 2020 (LPŠ 2020). Izvedbo javnega razpisa je s sprejetjem Odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19 potrdil Mestni svet MO Maribor na 10. dopisni seji.

Športna društva, ki izvajajo LPŠ 2020, v času epidemije in vsesplošnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s Covid-19 mirujejo. Društva v tem času nimajo prihodkov s strani vadnin, imajo pa na drugi strani določene finančne obveznosti, kot so plačilo materialnih stroškov, stroškov dela, najemnin, itd.

MO Maribor bo s predmetnim razpisom pomagala športnim društvom, izvajalcem LPŠ 2020, pri blažitvi posledic epidemije Covid-19 s finančno pomočjo v obliki predčasne dodelitve sredstev, ki so v proračunu MO Maribor rezervirana za sofinanciranje programov na razpisu LPŠ 2020. Finančna pomoč je namenjena pokrivanju nujnih stroškov za delovanje društev, ki so nastali v obdobju med 1. januarjem 2020 in 24. aprilom 2020. Področja in pogoji za dodelitev finančne pomoči so natančneje definirani v samem javnem razpisu. Društva morajo vloge skupaj z dokazili oddati najkasneje do 24. aprila 2020 do 12. ure. Oddaja je možna izključno preko elektronske pošte na naslov sport@maribor.si.

Javni razpis je objavljen na spletni strani MO Maribor. Urad za šport je vsa društva, ki so se prijavila na javni razpis za sofinanciranje programov LPŠ 2020, že obvestil o možnosti oddaje vlog za finančno pomoč. Za dodatna vprašanja in pomoč so društvom na voljo preko elektronskega naslova sport@maribor.si.

Naj še spomnimo, da se je pretekli teden ponovno pognal javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programov LPŠ 2020, ki je bil zaradi izbruha epidemije Covid-19 začasno ustavljen.

Spet so dovoljene nekatere športne dejavnosti na prostem in dostop do zasebnih zemljišč

Vlada je v sredo, 15. aprila, sprejela spremenjen odlok o začasni splošni prepovedi zadrževanja na javnih površinah in gibanja zunaj občin, s katerim znova dopušča nekatere športne dejavnosti v občini bivanja pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj nje. Odlok začne veljati to soboto, 18. aprila, in bo veljal do preklica.

Še naprej bodo prepovedani gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javne kraje ter gibanje zunaj občine bivanja, razen v primerih, ki so z odlokom določeni kot izjeme, med drugim:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do trgovin z živili in drogerij,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt …

Z novim odlokom je tudi ponovno dovoljeno na prostem, vendar še vedno samo na območju domače občine, izvajati določene športne dejavnosti individualnega značaja, kot so tek, kolesarjenje, golf in joga, ter športe, pri katerih ni stika z drugimi (tenis, badminton, balinanje).

Dovoljen je tudi dostop na zasebna zemljišča zaradi vzdrževalnih del ali sezonskih opravil, tudi v drugi občini in tudi v skupini, a le če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Pri tem pa mora imeti občan pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje nekatere osebne podatke in med drugim razloge za takšno zadrževanje.

Do celotnega besedila odloka lahko dostopate tukaj.

Podaljšana veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj

Vlada je v sredo, 15. aprila, podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah do 17. junija. Do takrat je podaljšala tudi veljavnost prometnih dovoljenj. Prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil, vključno z zavarovanjem motornih vozil, pa bo veljala še do 17. maja.

Spremenjeni odlok, ki ga je v sredo sprejela vlada, pa ob tem določa, da se mora letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu kljub podaljšanju veljavnosti prometnih dovoljenj plačati od datuma poteka veljavnosti, ki je naveden na prometnem dovoljenju. Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, jo obračuna Direkcija RS za infrastrukturo, ki podatke o tem pridobi iz evidence registriranih vozil.

Če znesek obračunane dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, direkcija pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.

Pobrateno mesto Hanghzou je Mariboru doniralo 10 tisoč zaščitnih mask

Pobratena in partnerska mesta iz Kitajske Mariboru pomagajo z zaščitno opremo, s strokovno pomočjo in z vključitvijo v program MediXchange for Combating COVID-19 pod okriljem fundacije Jack Ma. V Maribor je danes prispela pošiljka 10 tisoč zaščitnih mask tipa FFP-2, ki jih je našemu mestu doniralo pobrateno mesto Hanghzou iz Republike Kitajske.

Mestna občina Maribor se je v času epidemije koronavirusne bolezni 19 za pomoč pri nabavi zaščitne opreme, ki je, tako kot po vsem svetu, tudi pri nas močno primanjkuje, obrnila tudi na pobratena in partnerska mesta v Republiki Kitajski. Odzvala so se štiri mesta, ki nam bodo donirala različne zaščitne maske in drugo opremo.

Najhitreje so se odzvali v pobratenem mestu Hanghzou, ki je Mariboru doniralo 10 tisoč FFP-2 mask za medicinsko osebje; te maske so nujne pri delu z okuženimi bolniki.

Drugo pobrateno mesto, Chongquing, se je odzvalo z donacijo 15 tisoč mask za medicinsko osebje tipa FFP 2. Partnerska mesta Nanjing, Huai’an in Nanchang pa nam bodo donirala skupno 62 tisoč kirurških mask in nekaj termometrov. Te donacije bodo prispele s posebnim letalom, ki ga organizira Republika Slovenija. Pri pripravi dokumentacije za donacije in logistiko transporta sta nam na Kitajskem zelo pomagala Konzulat RS v Shanghaiju in Veleposlaništvo RS v Pekingu; za pomoč se jim iskreno zahvaljujemo.

Maske bo Civilna zaščita Mestne občine Maribor razdelila med ustanove in službe, ki jih zaradi narave dela in tveganja za prenos okužbe najbolj potrebujejo: Univerzitetni klinični center Maribor, Zdravstveni dom Maribor, Dom pod Gorco, Dom Danice Vogrinec Maribor, patronažna služba, avtotaksi službe.

Tako velikega odziva s strani naših partnerskih mest, ki so kljub temu, da veljajo na Kitajskem še vedno strogi ukrepi za zajezitev širjenja virusa, nesebično priskočila na pomoč, smo zelo veseli. Za pomoč se bo župan Saša Arsenovič s posebnim pismom zahvalil vsem županom teh mest.

Kitajska mesta pomagajo tudi s strokovno pomočjo

Sodelovanje s pobratenimi in partnerskimi mesti pa v teh težkih razmerah poteka tudi v obliki izmenjave izkušenj iz spopadanja z novim koronavirusom. Med drugim smo od mesta Hangzhou prejeli priročnik za preprečevanje in zdravljenje Covid-19 in možnost sodelovanja v Globalnem programu MediXchange for Combating COVID-19 (GMCC) za pomoč pri boju proti izbruhu Covid-19. Program sta ustanovili fundacija Jack Ma in fundacija Alibaba, skupaj z bolnišnico univerze Zhejiang. Program podpirata tudi Alibaba Cloud Intelligence in Alibaba Health in je dostopen na  tej povezavi.

V okviru programa je bila ustanovljena platforma za lažje komuniciranje in čezmejno sodelovanje pa tudi za zagotavljanje računalniških zmogljivosti in podatkov za krepitev ključnih raziskovalnih prizadevanj. Platforma tudi nudi medicinskemu osebju komunikacijske kanale za izmenjavo praktičnih izkušenj in informacij o boju proti pandemiji. Zdravstvene institucije in strokovnjaki se lahko prijavijo na tej povezavi.

Sprejet Odlok za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19

Mestni svetniki so na 10. dopisni seji Mestnega sveta MO Maribor sprejeli Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19. Namen tega »interventnega odloka« je zagotovitev pomoči občanom, gospodarstvu in javnemu zavodu Športni objekti Maribor.

MO Maribor bo tako na področjih, kjer državna pomoč ni zagotovljena ali zadostna, zagotovila dodatno pomoč za blažitev posledic epidemije Covid-19. S sprejetjem odloka se uporabnike parkirnih mest v lasti MO Maribor oprosti plačila parkirnin za čas trajanja epidemije. Odlok ureja tudi oprostitev plačil najemnin poslovnih prostorov v lasti MO Maribor in plačil nadomestil za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) za tiste najemnike oz. uporabnike, ki jih je prizadel vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

S sprejetjem »interventnega odloka« je zagotovljena pravna podlaga za izplačilo finančne pomoči javnemu zavodu Športni objekti Maribor (ŠOM) iz proračuna MO Maribor. ŠOM se zaradi nedelovanja športnih društev v času epidemije sooča z večjim izpadom prihodkov. Sredstva iz proračuna MO Maribor bodo namenjena pokrivanju stroškov dela in drugih nujnih stroškov tega javnega zavoda.

Storitev telefonskega svetovanja s področja zdravstvene nege

Center za pomoč na domu Maribor je uvedel brezplačno storitev telefonskega svetovanja s področja zdravstvene nege. Diplomirana medicinska sestra bo ljudem, ki so se v času izrednih razmer epidemije Covid-19 znašli v novi vlogi negovalcev svojcev, svetovala kako pravilno izvajati to nego ter kako se pravilno zaščititi in delovati preventivno.

Za vprašanja in pogovor lahko od ponedeljka do petka pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 50 68, v dopoldanskem času med 9. in 11. uro ter popoldan med 13. in 15. uro.

Več o Centru za pomoč na domu Maribor tukaj.

Tudi v naravi je pomembna varna razdalja

Mariborski medobčinski inšpektorji in redarji ter pripadniki Društva Gorska reševalna služba Maribor so to dopoldne na najbolj obljudenih točkah namestili table, ki sprehajalce in rekreativne športnike opominjajo na varno razdaljo.

Opozorila obiskovalce zelenih površin pričakujejo pod Pohorjem, na Trikotni jasi in jasi Luka, na Bellevueju, na vstopnih točkah na Pekrsko gorco, Piramido in Kalvarijo (stopnice so zaprte!), na vstopnih točkah v Mestni park, Urban in Mariborski otok ter ob sprehajalni poti ob Dravi (od Studenške brvi do Otoka).

Občane prosimo, da upoštevajo varno razdaljo do drugih in tako rekreacijo na zelenih površinah opravijo varno zase in za druge.

Prosimo, upoštevajte varno razdaljo

Zaprte so stopnice na Kalvarijo, na drugih točkah zaenkrat samo nadzor

Po navodilu poveljnika Civilne zaščite Maribor so naši medobčinski redarji v ponedeljek, 30. marca, zaprli dostop do stopnic na Kalvarijo.

Stopnice so točka, zelo priljubljena med mariborskimi sprehajalci in rekreativnimi športniki, in na njej se vsak dan sreča veliko ljudi. Tudi v času, ko zaradi epidemije veljajo stroge omejitve gibanja in združevanja na javnih površinah, je bila ta pot na Kalvarijo zelo oblegana.

Redne službe MOM, pripadniki civilne zaščite posredujejo svoja opažanja o mestih, kjer se srečuje veliko število ljudi. Da se na nekaterih točkah v Mariboru še vedno zbirajo skupine ljudi, nas obveščajo tudi občani.

Vendar drugih lokacij in sprehajalnih poti zaenkrat ne nameravamo zapreti. Ob lepem vremenu in ob koncih tedna bomo na točkah, za katere vemo, da so najbolj obremenjene, vzpostavili dodaten nadzor oziroma občane opozarjali na prepovedi zadrževanja oziroma zbiranja na določenem kraju.

Zavedamo se, da s takšnimi ukrepi omejujemo gibanje ljudi, vendar so bili določeni ukrepi nujni, saj z njimi varujemo zdravje vseh prebivalcev.

Od danes dovoljeno gibanje samo znotraj domače občine

Od danes, 30. marca, dalje velja državni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja zunaj občin.

Novi odlok z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v državi ter dostop na ta mesta in tudi prepoveduje gibanje zunaj občine stalnega oziroma začasnega prebivališča.

Izjemoma je to dovoljeno (seveda ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje), kadar gre za dostop do živilskih in kmetijskih trgovin, drogerij in trgovin z medicinskimi pripomočki, bencinskih črpalk, bank in pošt, avtomobilskih servisov.

Enako velja, da je dovoljeno gibanje na javnih površinah za prihod na delo in odhod z dela ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih in kmetijskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do storitev za nujne primere.

Dostop v drugo občino je dovoljen, kadar storitve, ki so izvzete iz prepovedi, niso zagotovljene v občini prebivališča, vendar le do najbližje dostopne storitve.

V času razglašene epidemije med drugim tudi ne smemo spreminjati naslova bivanja oziroma se seliti.

Župani lahko za posamezne občine s sklepom podrobneje opredelijo izjeme glede omejitev gibanja, prav tako pa lahko za območje občine določijo pogoje dostopa na določene javne kraje oziroma tak dostop v celoti prepovedo.

Nadzor nad izvajanje odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in policija, župan pa lahko za nadzor uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Celotno besedilo odloka najdete na povezavi.

Tudi prostovoljstvo mora biti koordinirano

Medsebojna pomoč je eden izmed osnovnih gradnikov človečnosti, zato na Mestni občini vsekakor podpiramo vse posameznike, društva in organizirane skupine, ki radi priskočijo na pomoč. Vendar moramo ponovno izpostaviti dejstvo, da v mestu Maribor, državi Sloveniji in pravzaprav celotni Evropi vladajo izredne razmere, ki narekujejo stroge strokovne in jasne protokole delovanja in medsebojnega usklajevanja.

V našem mestu imajo sedaj ob Saši Arsenoviču, županu Mestne občine Maribor, pomembno vlogo sile zaščite in reševanja, ki jim poveljuje poveljnik Civilne Zaščite MOM Aleš Ciringer. Kot je že znano, je dne 17. marca 2020 bil aktiviran štab Civilne zaščite Maribor v svoji operativni sestavi, za strokovno podporo štabu v razmerah epidemije COVID-19 so bili dodatno vpoklicani še:

 • Sekretar Območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek,
 • Generalni tajnik Karitas Maribor Darko Bračun,
 • Predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Zoran Simonovič,
 • Vodja Medobčinske inšpekcije Nina Mikl,
 • Predstavnik Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Janez Lencl.

Na ravni mesta delujeta še koordinacijska skupina med štabom Civilne zaščite Maribor in upravo Mestne občine Maribor ter služba za krizno komuniciranje. Obe službi sta vodeni iz kabineta župana.

Vse zgoraj našteto navajamo zato, da čimbolj nazorno povemo, da morajo izredne razmere voditi za to usposobljene strokovne službe. Prostovoljci, ki delujejo v izrednih razmerah morajo biti o le-teh podučeni, prav tako ob delu primerno zaščiteni. Vsekakor kot mesto ne smemo dopustiti, da pri pri dajanju prostovoljske pomoči prišlo do kakršnihkoli zlorab – tako s strani prostovoljcev, kot tistih, ki pomoč sprejmejo. To lahko zajezimo le s skrbno vodenimi seznami pomoči in organizirano prostovoljsko dejavnostjo.

Zato na Mestni občini Maribor ponovno pozivamo vse, ki bi želeli pomagati kot prostovoljci, da se javijo na naslov info@covid19.maribor.si ali na civilna.zascita@maribor.si.

Le tako lahko omogočimo ustrezno prostovoljsko delo in komunikacijo med pomoči potrebnimi občankami in občani. 

Poziv k skrbnemu ravnanju z odpadki v času epidemije

Intenzivnost širjenja bolezni COVID-19 zaostruje razmere tudi na področju ravnanja z odpadki. Podjetje Snaga, ki v Mariboru skrbi za ravnanje s komunalnimi odpadki in ohranja naše mesto čisto, se dnevno sooča s številnimi zdravstveno-varnostnimi, operativnimi in kadrovskimi izzivi. 

Vse občane zato pozivamo, da z odpadki ravnate skrbno, odgovorno in racionalno.
V času epidemije je to še toliko bolj pomembno. 

 • Odpadke skrbno ločujete tako doma kot na ekoloških otokih. 
 • Z odpadki ravnajte racionalno in jih pred odlaganjem v zabojnik stisnite ali raztrgajte, tako da zmanjšajte njihov volumen. 
 • Ravnajte premišljeno in ustvarite čim manj odpadkov, da se ti ne bodo po nepotrebnem kopičili. 
 • Odpadkov nikakor ne odlagajte v naravo in čuvajte naše okolje.

Zaostrovanje razmer lahko povzroči tudi zastoje pri prevzemih odpadkov, kar bi posledično pomenilo kopičenje odpadkov na mestih, ki niso primerna za njihovo skladiščenje. V danem trenutku Snaga razmere še obvladuje, zato je skupna skrb občanov toliko bolj pomembna.

Prav tako Snaga vse svoje uporabnike prosi za razumevanje preventivnih ukrepov, ki so jih v času epidemije že morali sprejeti. Z namenom zagotavljanja varnosti in zdravja svojih zaposlenih so namreč omejili izvajanje določenih nenujnih storitev. 

Tako so že zaprti zbirni centri, prav tako je začasno ustavljen odvoz kosovnih odpadkov. 

Kljub temu vlagajo vsi sodelavci Snage veliko truda v zagotavljanje nemotenega izvajanja ključnih storitev in ob vsakodnevni izpostavljenosti ter tveganju za okužbo, še naprej požrtvovalno opravljajo svoje delo in skrbijo za redni odvoz odpadkov v skladu s koledarjem odvozov.

Navodilom o pravilnem ravnanju z odpadki lahko sledite na spletni strani www.snaga-mb.si.

Veterinarske storitve v izrednih razmerah

Tudi veterinarska zbornica Slovenije je v času epidemije Covid-19 sprejela ukrepe za zajezitev širjenja epidemije Covid-19 oziroma za zaščito delavcev v veterinarski stroki in uporabnikov njihovih storitev.

Med ukrepi so:

 • omejitev delovnega časa ambulant,
 • zagotovljeni so le nujno potrebni veterinarski posegi, če je le mogoče, po predhodni najavi,
 • zagotavljanje 24-urnega dežurstva samostojno ali v dogovoru s sosednjimi ambulantami,
 • odpoved oziroma preložitev vseh nenujnih posegov,
 • odlog cepljenja proti steklini v času med 15. 3. 2020 in 15. 4. 2020,
 • odpoved osemenjevanja plemenic od 15. 3. 2020 za najmanj tri tedne.

Stranke se morajo na ambulantni pregled naročiti, tudi v primeru urgence morajo pred prihodom obvestiti ambulanto. Stranke naj vstopajo posamično in vzdrževati morajo najmanj 1,5 metra razdalje. Žival naj v ambulanti spremlja samo ena oseba.

Ob tem veterinarska zbornica te dni skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodih ne spuščajo s povodcev in da naj se psi, v izogib konfliktom in poškodbam, ne družijo in ne igrajo.

Zavetišča za zapuščene živali v izrednih razmerah izvajajo le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Skrbnikom živali priporočajo, da pogrešanje živali takoj javijo pristojnemu zavetišču, najditeljem živali pa svetujejo, da naj o tem najprej obvestijo zavetišče in preverijo, ali je žival pogrešana. Če ima pes ovratnico, naj preverijo, ali je na njej zapisan kontakt skrbnika.

Z upoštevanjem priporočil bodo slovenska zavetišča manj obremenjena, dodajajo v veterinarski zbornici.

Neustrezni odpadki v kanalizaciji

Hrana – in še veliko tega – ne sodi v straniščno školjko ali odtok

V zadnjih tednih, ko se na našem območju širi epidemija Covid-19, se je v kanalizacijskem sistemu povečala količina odpadkov, ki tja nikakor ne sodijo, opozarjajo iz mariborskega podjetja Nigrad; to upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom v Mestni občini Maribor.

Z nepravilnim ravnanjem in odmetavanjem odpadkov v straniščno školjko povzročimo velike težave v kanalizaciji. Voda odpadke mogoče res odplakne iz straniščne školjke – a s tem se težave šele začnejo. Damski vložki, plenice, vlažni robčki, vatirane palčke za ušesa, hlačne nogavice, krpe in podobni predmeti močno ovirajo pretok, povzročijo, da se zamašijo kanal in predvsem črpalke v črpališčih. S tem se tudi zvišajo stroški vzdrževanja kanalizacijskega sistema.

Problematično je tudi odlaganje ostankov hrane v straniščno školjko ali odtok. S tem v kanalizaciji nastajajo idealni pogoji za neprijeten vonj in razmnoževanje glodavcev. Podgan v kanalizacijskem sistemu je čedalje več, zato Nigrad v javnem kanalizacijskem omrežju deratizacijo opravlja dvakrat na leto, na kritičnih območjih pa celo pogosteje.

Zaposleni v Nigradovi s lužbi Kanalizacija poleg rednega vzdrževanja sistema pogosto izvajajo tudi interventno čiščenje. Zaradi zamašitve morajo delavci iz kanalizacije ročno odstraniti vse nepravilno odvržene odpadke. To ni enostavno delo, lahko pa je tudi zelo nevarno.

Ob vsaki uporabi pitne vode pomislimo, kaj in kam splakujemo in katera sredstva pri tem uporabljamo. Ne pozabimo, da straniščna školjka in odtok nista koša za smeti in vanju ne smemo metati odpadkov. Ne ogrožajmo svojega zdravja in zdravja ljudi, ki skrbijo za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.

Poziv bankam k rednem razkuževanju bankomatov

V duhu vsesplošnih prizadevanj za čim učinkovitejšo zajezitev širjenja bolezni Covid-19 je župan 20. 3. 2020 vse banke z bankomati na območju Mestne občine Maribor pozval, da v času epidemije redno skrbijo za razkuževanje svojih bankomatov. 

Čeprav je javno življenje praktično obstalo in je obseg plačevanja z gotovino bistveno zmanjšan, še vedno ostaja del prebivalstva, ki se ne poslužuje negotovinskega poslovanja in denar dviguje na bankomatih. Gre predvsem za starejše občane, ki so žal tudi najmanj odporni na okužbe. Ukrep rednega razkuževanja bankomatov bo možnost okužbe ob dvigu gotovine zmanjšal. 

Vsem bankam, ki svoje bankomate že razkužujejo se iskreno zahvaljujemo. Občane pa pozivamo, da zaradi varnosti raje uporabljajo negotovinsko poslovanje.

Ukrep JZZ Lekarne Maribor in apel Lekarniški zbornici Slovenije

Na poziv župana Mestne občine Maribor Saše Arsenoviča se JZZ Lekarne Maribor v času sprejemanja hitrih ukrepov proti širjenju virusu COVID-19 pridružuje naporom za prebroditev te krize tudi na način, da se odpoveduje zaslužku pri prodaji zdravil, ki lajšajo simptome te bolezni. V ta namen bodo z jutrišnjim dnem – 20. 3. 2020 – v vseh lekarniških enotah JZZ Lekarn Maribor veljale nove nižje cene za naslednje izdelke: 

 • Lekadol 500 mg pakiranje 20 tablet iz 3,40 eur po škatlici na 2,40 eur
 • Lekadol filmsko obložene tablete 500 mg, pakiranje 18 tablet iz 5,86 eur na 4,49 eur
 • Lekadol filmsko obložene tablete 500 mg, pakiranje 30 tablet iz 9,29 eur na 6,99 eur

Govorimo torej o povprečno 25% nižjih cenah omenjenih zdravil, oz. 30% nižji ceni pri najbolj prodajanemu.

Ukrep gre v smeri zagotavljanja dostopnosti zdravil vsem in ne za delanje zalog, saj se bodo morale količine nakupa zdravila sicer omejiti.

Župan MOM hkrati apelira na Lekarniško zbornico Slovenije, da JZZ Lekarne Maribor sledijo vse lekarniške enote po Sloveniji.

Mestna občina Maribor določila minimalne pogoje za varno nakupovanje v času epidemije

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je danes sprejel Odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Mestni občini Maribor. Veljati bo začela jutri, 19. marca 2020.

S tem aktom MOM na svojem območju zagotavlja izvajanje Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2) z dne 17. marec 2020.

Izvajajoč ta priporočila, odredba Mestne občine Maribor določa:

 • lastnik oziroma uporabnik trgovine mora za zaposlene v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila …);
 • glede na kvadraturo trgovine je lahko v poslovnem prostoru trgovine prisotna ena stranka na 20 m2 površine (pomožni prostori, kot so skladišča, sanitarije, garderobe in podobni v to niso všteti);
 • lastnik trgovine mora strankam zagotoviti posamičen vstop v poslovni prostor trgovine, tako da največje število strank v trgovini ne preseže prej navedenega;
 • lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v trgovino podučiti o uporabi razpoložljivih  zaščitnih sredstev (rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih zagotavlja strankam;
 • lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, da stranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi, in da zanj nakup opravijo zaposleni v trgovini. Stranki se kupljeno izroči zunaj;
 • razdalja med strankami pred blagajno mora biti vsaj dva metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine;
 • da zagotovi pretočnost strank na blagajni, mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni, tako da je med strankami zagotovljena prej navedena razdalja;
 • lastnik trgovine mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine in zagotoviti organizacijo dela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni zunaj delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami, ter
 • lastnik trgovine mora na vidno mesto na vhodu v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o najvišjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine, ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.

Odredba bo jutri objavljena v Medobčinskem uradnem vestniku, nadzor nad njenim izvajanjem pa bodo opravljale pristojne službe občinske uprave.

Naj tudi otroci ostanejo doma

Dragi starši.

V imenu vseh, za katere okužba z novim koronavirusom ni niti malo nedolžna, vas prosimo, da otrok ne puščate, da se igrajo z drugimi otroki in da plezajo po igralih.

Nihče od nas si ne želi, da bi čez nekaj tednov, mesecev obžalovali hude posledice neodgovornega vedenja. Obžalovali žrtve okužbe, ki bi jih lahko bili z malo odrekanja preprečili.

Seveda morate poskrbeti, da bo igra vaših otrok še naprej brezskrbna. Le nekoliko drugačna naj bo. Družite in igrajte se doma, na varnem. Domislite se kakšne nove igre, ob tem pa otrokom na razumljiv način pojasnite, zakaj ne morejo na igrišče.

Povejte jim, da nihče ne gre igrišče, ker vsi skupaj rešujemo življenja.

Hvala vam! Kmalu bo bolje in kmalu se spet srečamo zunaj.

Mestna občina Maribor

#ostanidoma

Poveljnik Civilne zaščite Maribor je aktiviral sile zaščite in reševanja v MOM

S sklepom poveljnika Civilne zaščite Maribor Aleša Ciringerja so bile zaradi razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji danes dopoldne aktivirane sile zaščite in reševanja v Mestni občini Maribor.

Poveljnik je s tem sklepom aktiviral štab Civilne zaščite Maribor v operativni sestavi, za strokovno podporo štabu v razmerah epidemije Covid-19 pa vpoklical:

 • Predstavnika Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Zorana Simonoviča,
 • Sekretarja Območnega združenja Rdečega križa Maribor Metoda Dolinška,
 • Generalnega tajnika Karitas Maribor Darka Bračuna,
 • Vodjo Medobčinske inšpekcije Nino Mikl,
 • Predstavnika Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Janeza Lencla.

Operativna podpora štabu je Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Maribor. Štab prevzema tudi vodenje Sveta za obvladovanje širjenja Covid-19, posvetovalnega telesa, ki ga je 11. marca 2020 imenoval župan MOM Saša Arsenovič. V Svet so vključeni NIJZ, Zdravstveni dom Maribor, UKC Maribor, Policijska uprava Maribor, Rdeči križ Maribor, Civilna zaščita Maribor, Slovenska vojska, Upravna enota Mariborm Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Štajerska gospodarska zbornica ter strokovne službe MOM. Znotraj mestne uprave pa deluje tudi Delovna skupina za ukrepe Covid-19.

12. marca je bila na priporočilo NIJZ razglašena epidemija novega koronavirusa; razglasitev epidemije je eden od pogojev za aktiviranje občinskega načrta.

Mestna občina Maribor zapira svoja vrata

Uslužbenci Mestne občine Maribor (MOM) bomo v ponedeljek, 16., in torek, 17. marca, ostali doma.

Župan Saša Arsenovič je sprejel takšen sklep, ker ocenjuje, da je v tem trenutku ključno, da vsi kar najbolj spoštujemo navodila in priporočila oblasti in pristojnih služb za zajezitev širjenja okužbe Covid-19, s tem da predvsem skrajno omejimo socialne stike.

Zaposleni na MOM bomo ta dva dneva bodisi koristili letni dopust ali ure. O nadaljnjem poteku dela v času izrednih razmer se bo vodstvo občine odločilo jutri.

V zelo okrnjeni zasedbi bo v ponedeljek delovala tudi Upravna enota (UE) Maribor v naši stavbi v Ulici heroja Staneta 1.

Varnostniki bodo nadzirali vstop v občinsko stavbo, in stranke prosimo, da dosledno upoštevajo njihova navodila ter med čakanjem na vstop vzdržujejo primerno razdaljo do drugih (vsaj 1,5 metra). Kako bo UE Maribor delovala v prihodnje, bomo sporočili.

Pomagajmo si

Med nami so ljudje, ki potrebujejo pomoč in tisti, ki jo lahko nudimo.

Bodimo solidarni in si pomagajmo!

Želim pomagatiPotrebujem pomoč