Mestna občina Maribor bo od 9. novembra, ko izobraževanje zaradi epidemioloških razmer znova poteka na daljavo, organizirala pripravo toplih obrokov za učence iz socialno ranljivih družin. Kosila bodo pripravljali v kuhinjah več mariborskih osnovnih šol.

 Mariborske osnovne šole še zbirajo prijave učencev, ki želijo tudi med šolanjem na daljavo prejemati šolsko kosilo. Ko bo znano, koliko upravičencev se je odzvalo, bomo lahko organizirali pripravo toplih obrokov v šolskih kuhinjah. Učenci bodo kosila prevzemali v šolah, ki jih obiskujejo, oziroma v kateri od drugih šol v svoji bližini. Tudi dijaki, ki želijo med šolanjem na daljavo prejemati šolsko kosilo, lahko to sporočijo na svoje srednje šole.

Ministrstvo za izobraževanje je v prejšnjem tednu sporočilo, da bodo sredstva za pripravo toplega obroka zagotovljena iz državnega proračuna, občine pa naj prevzamejo organizacijo. Do brezplačnega toplega obroka v šoli so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji ali odločbi na osnovi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred otroškega dodatka ali 2. razred državne štipendije). Brezplačni obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniških družinah.

MO Maribor je že v spomladanskem valu epidemije, takoj, ko se je začelo šolanje na daljavo, organizirala pripravo in razvoz šolskih kosil; v obdobju od 20. marca do 22. maja je bilo nanj naročenih okoli 140 učencev (število se je nekoliko spreminjalo) in do 25 odraslih.