Župan MO Maribor Saša Arsenovič je danes na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter upoštevaje priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz preventivnih razlogov,  preprečevanja  morebitnega širjenja okužb ter varovanja zdravja ljudi je župan MO Maribor odredil

  • zaprtje vseh notranjih športnih objektov v lasti Mestne občine Maribor, namenjenih za rekreativno vadbo. Klubi, vpeti v tekmovalni sistem, lahko pod pogoji, usklajenimi z NIJZ, nadaljujejo organizirano vadbo.
  • zaprtje vseh društvenih (pisarne in dvorane) prostorov v lasti Mestne občine Maribor ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Maribor, razen tistih nujno potrebnih za delovanje v času razglašene epidemije (gasilski prostori, varstvo otrok ipd.)

Odredba velja od 19. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

 Občane pozivamo, da spremljajo obvestila NIJZ in ravnajo skladno z njihovimi priporočili.