V petek, 23. oktobra, smo vas obvestili, da je Mestna občina Maribor organizirala osem vrtčevskih enot, kjer bomo v prihodnjem tednu, ko bo veljal Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, s katerim se bodo predvidoma za en teden zaprli vsi vzgojno-izobraževalni zavodi, zagotavljali nujno varstvo.

Do nujnega varstva bodo upravičeni otroci, katerih oba starša opravljata delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države: zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. To so dejavnosti, ki so upoštevane tudi pri vladnih ukrepih kot dovoljena odstopanja od splošnih omejitev zbiranja in gibanja ljudi ter opravljanja posameznih dejavnosti.

 Upravičenost bodo morali starši dokazati s potrdilom delodajalca, da opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo. Predložiti pa bodo morali tudi podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da v zadnjih desetih dneh ni bil v stiku z okuženo osebo.

Vlada je nalogo, da organizirajo nujno varstvo, prepustila občinam: župani sprejmejo sklep, s katerim je nek vrtec oziroma njegova enota določen kot izjema od obveznega zaprtja, in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu. Te izjeme so lahko tako javni kot zasebni vrtci.

Mestna občina Maribor je tako v petek s sklepom župana že določila osem vrtčevskih enot v javni mreži, kjer se bo izvajalo nujno varstvo (sedeži enot vsakega od osmih vrtcev v Mariboru).

Od sedmih zasebnih vrtcev, ki delujejo na območju MOM, pa se je za soglasje k organizaciji nujnega varstva na občino doslej obrnil le en vrtec. V želji, da zagotovimo kvalitetno varstvo za otroke staršev, ki opravljajo poklice, pomembne za delovanje države in oskrbo prebivalstva, in ki bodo morali biti v naslednjih dneh na delovnih mestih, je zato danes MO Maribor vse mariborske zasebne vrtce pozvala, da se čim prej povežejo in dogovorijo o dveh lokacijah, kjer bodo lahko zagotovili nujno varstvo tudi za »svoje« otroke.

Ob tem dodajmo, da so vrtci šele v petek popoldne od ministrstva za izobraževanje prejeli usmeritve, kako izvesti nujno varstvo in komu je namenjeno. Ko so ta dan starši pripeljali otroke v vrtec in prihajali po njih, zato vzgojiteljice še niso mogle posredovati dovolj natančnih informacij o tem, kdo bo (in posledično kdo ne bo) upravičen do nujnega varstva; to je, razumljivo, sprožilo pri starših nekaj nejevolje.

Poudariti želimo, da ima vladni ukrep zaprtja vrtcev za cilj omejevanje stikov in s tem širjenja okužbe covid-19. Izjeme v obliki nujnega varstva pa so namenjene temu, da v vse težjih epidemioloških razmerah omogočimo nadaljnje, čim bolj nemoteno delovanje države in oskrbe prebivalstva. To pa bomo zagotovili le, če bodo lahko tisti, ki delajo v ključnih poklicih, prihajali na delovna mesta.

Če starši ne delajo v dejavnostih, ki so opredeljene kot ključne za delovanje države in oskrbo prebivalstva, zato otrok žal ne bodo mogli vključiti v nujno varstvo. V času zaprtja bodo sicer starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni; pravno osnovo bo določil interventni zakon, ki ga bo sprejela vlada.

V Mestni občini Maribor bo v času zaprtja vrtcev nujno varstvo organizirano na sedežih posameznih vrtcev, pomeni na naslednjih lokacijah:

– Vrtec Ivana Glinška Maribor: Gledališka ulica 6,

– Vrtec Jadvige Golež Maribor: Betnavska cesta 100,

– Vrtec Jožice Flander Maribor: Focheva ulica 51,

– Vrtec Otona Župančiča Maribor: Oblakova ulica 5,

– Vrtec Pobrežje Maribor: Cesta XIV. Divizije 14/a,

– Vrtec Studenci Maribor: Groharjeva ulica 22, in

– Vrtec Tezno Maribor: Dogoška cesta 20.