Civilna zaščita in služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje MO Maribor sta v soboto, 31. 10. 2020, na podlagi prošnje UKC Maribor, organizirala ekipo prostovoljcev, ki so pomagali pri ureditvenih delih na dveh etažah UKC Maribor, preurejenih za COVID bolnike. Kmalu po opravljenih delih so na oddelek že sprejeli COVID bolnike. Prostovoljci –  taborniki, krščanskih skavti in člani Slovenske filantropije so tako opravili veliko in pomembno delo.

V zadnjem tednu oktobra je Civilna zaščita MO Maribor organizirala tudi logistično in tehnično pomoč za dom starejših občanov Dom pod gorco. Pomagala sta Režijski obrat MO Maribor in Gasilska brigada Maribor.

Dnevno Civilna zaščita na tel. št. 02 2201 428 sprejema in odgovarja na klice občank in občanov. Ob številnih podanih informacijah, pojasnilih in napotkih iz področja zaščite in reševanja, je CZ  na podlagi prejetih klicev pomagala tudi družini z dostavo nujnih dnevnih obrokov.

Vsak dan Civilna zaščita in služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje MO Maribor izvajata še vse ostale naloge za obvladovanje epidemije, v katere so vključene različne službe, organizacije in posamezniki.

MO Maribor se zahvaljuje vsem aktivnim za hitra in učinkovita dejanja!